توضیحات

• طراحی و اجرای خطوط راهنمای بیمارستان فرقانی / نکویی {بخش اورژانس}
{تمام خطوط و نوشته ها به صورت شبنما و دارای لمینت محافظ رنگ است}

یکی از دغدغه های بزرگ مراجعین بیمارستان ها و یا سازمان ها عدم وجود ساین و یا لاین های راهنماست.

یکی از تخصصی ترین خدمات ما طراحی و اجرای گاید لاین و یا خطوط راهنمای سازمانی است که با توجه به نیاز کارفرما برداشت و طراحی خواهد شد.

در بیمارستان فرقانی هم چنین چالشی به وفور دیده میشد ، حتی با وجود متعدد تابلوهای راهنما.

آذر 1401

برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان با کارشناسان ما با شماره های 02536624343 و 09128536811 در ارتباط باشید.

بیمارستان فرقانی 1

دیگر تصاویر این پروژه

بیمارستان فرقانی 4
بیمارستان فرقانی 6
بیمارستان فرقانی 3
بیمارستان فرقانی 5
بیمارستان فرقانی 2