توضیحات

• اجرای برچسب سلفون امنیتی و ضداشعه {شیشه‌‌های پنجره و پارتیشن icu بیمارستان ولیعصر}

در پروژه بیمارستان ولیعصر داستان از این قرار بود که بازسازی بخش icu به اتمام رسیده بود و با توجه به وجود شیشه های قدی ساده در بالا و کنار هر تخت بیمار امکان سقوط در هنگام زلزله و یا ضربه وجود داشت.

و همچنین شیشه های پارتیشن بندی کنار بیماران که می‌بایست به هیچ وجه از کیفیت دید آنها کسر نشود تا پرسنل براحتی از اتاق کنترل مانیتور های موجود را دائما بررسی کنند.

پیشنهاد ما استفاده از سلفون HD امنیتی بود ، چراکه کیفیت فوق‌العاده تصویر و چسب قوی این محصول تمام چالش های کارفرما را پاسخ خواهد داد.

آذر ۱۴۰۱

دیگر تصاویر این پروژه