توضیحات

• اجرای برچسب طرح سنگ ماربل {برروی کاشیهای مابین کابینت آشپزخانه}

در پروژه برچسب ماربل بین کابینت با یک ست کاشی بین کابینت آشپزخانه مواجه شدیم که همخوانی خوبی با کابینت ها نداشتند. چراکه تم طراحی کابیت آشپزخانه مدرن بود و نیاز داشتند طرحی مابین کابینت اجرا شود که با یونیت و رنگ کابینت های جدید هارمونی داشته باشد.

به درخواست مشتری عزیزمان تمام سطح برچسب با هیتر حرارت خورده و فرم کاشی رو به خودش گرفته و انصافا هم کار قشنگی شده.

اسفند 1400

برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان با شماره های 02536624343 و 09128536811 تماس بگیرید.

پروژه آشپزخانه مدرن1

دیگر تصاویر این پروژه

پروژه آشپزخانه مدرن