توضیحات

• پوستر هویت بصری کافه لمیز {سرای گردشگری مهروماه قم}

چندی پیش به درخواست مشتری عزیزمان منوط به اینکه نیازمند یک هویت مخصوص و مرتبط با برند کافه لمیز هستند ، ما با بررسی و ارائه بهترین و مناسب ترین ایده پروژه را به اتمام رساندیم.

واقعا کار راحتی نبود ولی انجامش دادیم…

اسفند 1400

دریافت مشاوره تخصصی رایگان 02536624343 و 09128536811

پوستر کافه لمیز مجتمع توریستی مهروماه 1

دیگر تصاویر این پروژه

پوستر کافه لمیز مجتمع توریستی مهروماه 3
پوستر کافه لمیز مجتمع توریستی مهروماه 2